zpět na náhledy

Volavka popelavá (Ardea cinerea)


Další fotografie: Volavka popelavá (Ardea cinerea)

zpět na náhledy


Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Stavy volavek se v současné době díky ochraně přírody stále zvyšují a to nejen u nás, ale i v Německu a Polsku. Volavka popelavá hnízdí v koloniích, většinou dlouhé roky na stejném místě. Hnízda jsou u nás umístěna vysoko na stromech. V Polsku (nebo třeba v Nizozemsku) hnízdí běžně i v rákosí nebo na ostrůvcích na zemi. Dožívá se asi 10ti let a je částečně tažná, proto ji v zimním období můžete vidět na polích, jak loví hraboše. Její hlavní potravou jsou však ryby, ale nepohrdne ani obojživelníky. Volavka popelavá je velká asi jako čáp, váží 1,5 až 2 kg a rozpětí křídel má okolo 1,5 m.


Fotobanka www.tichyphoto.com