zpět na náhledy

Tukan hnědohřbetý (Ramphastos swainsonii)


Další fotografie: Tukan hnědohřbetý (Ramphastos swainsonii)

zpět na náhledy


Tukan hnědohřbetý (Ramphastos swainsonii)
Tento tukan je velký 56cm a je druhým největším tukanem na světě. Živí se převážně plody stromů (potravu nachází téměř na stovce stromů a rostlin), ale i hmyzem, hlavně v době hnízdění. Dále loví drobné plazy a ostatní ptáky na hnízdech. Žije v tropickém deštném pralese a na jeho okrajích, ale i na otevřených prostranstvých. Hnízda staví v dutinách stromů. Hnízdí obvykle od dubna do začátku června. Inkubační doba je 17 – 19 dní a mláďata tukana hnědohřbetého jsou samostatná po devíti týdnech. V přírodě ho nejčastěji můžete vidět v párech nebo menších skupinách.

Fotobanka www.tichyphoto.com