zpět na náhledy

Nesyt americký (Mycteria americana)


Další fotografie: Nesyt americký (Mycteria americana)

zpět na náhledy


Nesyt americký patří mezi velké vodní ptáky, váží 3.5 až 5kg, měří 150 – 175 cm, rozpětí křídel má okolo 170cm. Obývá území od jihu Spojených států až po Argentinu, kde ho můžeme často spatřit, jak pomalu kráčí v mělkých vodách a pátrá po potravě jako jsou malé ryby. Měl jsem ho ale také možnost pozorovat na Floridě, jak se přiživuje na místních odpadních skládkách. Za posledních 60 let se jejich populace snížila ze 60000 na 9000. Nesyt americký potřebuje k životu čisté životní prostředí, jestliže se jeho populace tak rapidně snižuje, vypovídá to o špatném stavu životního prostředí. Nesyt americký snáší obvykle 4-5 vajec ze kterých se za 30 dní začnou klubat mláďata, která rodiče krmí patnáckrát denně po dobu 8 týdnů. V devátém týdnu života se mladí začínají starat sami o sebe. Nesyt je opravdový otesánek mezi ptáky. K nasycení sebe a mláďat během jednoho hnízdícího období potřebuje skoro 200kg ryb.Fotobanka www.tichyphoto.com